İris Patent A.Ş. > Hizmetlerimiz > Telif Hakları Koruması

Telif Hakları Koruması

UZMAN KADRO & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Telif hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olmayıp 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.

Telif haklarından söz edebilmek için öncelikle “Eser” kavramının iyi anlaşılması gerekmektedir. Kanunun tanımına göre Eser;

Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan
her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.

Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.
Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler.
Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.

Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her
biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır.
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya
yayımlanması için diğerlerinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece
müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanır.

Koruma Kapsamındaki Eserler:

İlim ve edebiyat eserleri
Musiki eserleri
Güzel sanat eserleri
Sinema eserleri
İşlenme ve Derlemeler

Telif hakkı kapsamında eser sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

Eser Sahibinin Manevi Haklar:

Umuma arz hakkı
Adın belirtilmesi yetkisi
Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi
Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar
Mali Hakları ise;

İşleme Hakkı: Diğer bir eserden yararlanmak suretiyle bu esere oranla bağımsız olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleri meydana getirme hakkı,
Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak nüshasının veya nüshalarının çıkarılmasıdır.
Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış fiziki nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtma hakkıdır.
Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkıdır
Umuma İletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının radyo-TV , uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasıdır.

Alanında
Uzman Bir Ekip

Alanında uzman olan ekibimiz sizin sorunlarınız karşısında hizmet vermek için beklemektedir.

Profesyonel
Rapor ve Çözümler

Ekibimiz sizin sorunlarınızı dinleyip sizler için raporlar ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

Hizmetten Yararlanmak İçin Başvurun !

Size Yardımcı Olalım

Bizimle irtibata geçin! Danışmanlarımız kısa sürede dönüş yapsınlar…

0 850 302 20 21
iris@irispatent.com