Faydalı Linkler

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur.

www.turkpatent.gov.tr

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)

Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir. WIPO, “Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla” 1967 yılında kurulmuştur.

www.wipo.int

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

1 Ocak 1995 tarihinde kurulan Dünya Ticaret Örgütü, uluslararasındaki ticaret kuralları ile ilgilenen tek uluslararası kuruluştur.

www.wto.org/

Avrupa Patent Ofisi (EPO)

Avrupa Patent Sözleşmesi’ne üye ülkeler için Avrupa Patenti, Avrupa Patent Organizasyonunun yönetici kolu olan Avrupa Patent Ofisi tarafından verilmektedir.
www.epo.org/

Avrupa Patent Enstitisü (EPI)

Avrupa Patent Enstitüsü, tescilli tüm Avrupa Patent Vekillerini temsil eden profesyonel bir kuruluştur.
www.patentepi.com