İris Patent A.Ş. > Hizmetlerimiz > İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi

UZMAN KADRO & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Aslında itibar, tüm insanların diğer insanlar, markalar ve kuruluşlar hakkında zihninde canlanan olumlu ya da olumsuz değer yargılarını ifade eder. Kuruluşlar için itibar yönetimi, her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. İtibarlı algılanmak isteyen tüm marka ve kurumlar, bu iş için belli bir sermaye ayırmanın yanı sıra altyapılarını çok iyi bir şekilde planlamak ve tesis etmek zorundadır. Altyapı, çalışanların ve hedef kitlelerinin ilk gördükleri fiziksel alanlardır. İyi planlanmış bir çalışma ortamı, itibar için önemli bir basamaktır.

Bir diğer önemli faktör, sunulan ürün veya hizmetin yeterliliği yani hedef kitlede tesis edilecek tatmin ve kendisini özel hissettirme becerisidir. Sunulan ürün veya hizmet eksik, yetersiz veya kusurlu ise itibardan bahsetmek mümkün olamaz. Ayrıca sunulan ürün veya hizmet, teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun hatta rakiplere göre ötesinde bir performans sunmalıdır.

Örneğin; hizmet sektöründe, hizmet sonrası düzeltme yapmak oldukça zordur. Memnun olmayan müşteriye farklı bir hizmet sunmak ve memnuniyeti tekrar tesis etmek zorundasınız. Yapamıyorsanız müşterinizle vedalaşma zamanınız gelmiş demektir.

İtibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalarda ön plana çıkan üç sonuç elde edilmiştir. Bunlar; hedef kitle memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim kalitesi olarak gözükmektedir.

Hedef kitlesini memnun yani tatmin edemeyen kuruluşlarda, itibardan söz etmek söz konusu bile olamaz. Çünkü itibar, müşteri ya da tüketicinin alt tolerans eşiğidir.

Bunun için iletişim yönetimi, tüm kurum ve kuruluşlar için “olmazsa olmaz”lardandır. İç iletişim ve dış iletişim iyi yönetilmelidir. İletişimin tüm kanalları önceden planlanmalıdır.

Burada kritik nokta, yöneticilerin kurumu nasıl gördüğü ve görmek istediği, çalışanların kurumu nasıl gördüğü ve görmek istediği ve hedef kitlenin nakledilen kimliği nasıl algıladığıdır ki bu algı, itibarın biçimini oluşturur.

Peki bunun için ne yapmalı?

Her şeyden önce;

*  Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde hedef kitle saptanmalı,

*  Kurumla hedef kitlesi arasında sağlıklı bağlar kurup geliştirecek, kurumun toplum içindeki algısını kuvvetlendirecek projeler üretmeli,

*  Kurumun, kurumsal hedeflerini destekleyecek özel etkinlikler planlamalı ve iletişimi yapılmalı,

*  Bilim, eğitim, spor, çevre, kültür ve sanat dallarında sponsorluk projeleri geliştirilmeli,

*  Sivil toplum kuruluşları, fikir öncüleri ve diğer öncelikli hedef kitlelerle ortak proje geliştirilmesine fırsat yaratılmalı,

*  Kamuoyundaki gelişmeler ve toplumsal akımlardaki değişmeler, kurum tarafından yakından takip edilmelidir.

*  Üst yönetimi, sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlandırmak şarttır.

Alanında
Uzman Bir Ekip

Alanında uzman olan ekibimiz sizin sorunlarınız karşısında hizmet vermek için beklemektedir.

Profesyonel
Rapor ve Çözümler

Ekibimiz sizin sorunlarınızı dinleyip sizler için raporlar ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

Hizmetten Yararlanmak İçin Başvurun !

Size Yardımcı Olalım

Bizimle irtibata geçin! Danışmanlarımız kısa sürede dönüş yapsınlar…

0 850 302 20 21
iris@irispatent.com