İris Patent A.Ş. > Hizmetlerimiz > Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

UZMAN KADRO & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Genel Olarak Kişisel Veri

Kişisel veri kavramı, kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre kişisel veri kavramının dört unsuru vardır:

  1. Kimliği belirli veya belirlenebilir
  2. Gerçek kişiye
  3. İlişkin
  4. Her türlü bilgi

Kanunun bu tanımı, Adalet Komisyonu Raporunda da sıklıkla atıfta bulunulan Avrupa Birliği Direktifi ile aynı doğrultudadır. Bu bağlamda Madde 29 Çalışma Grubu’nun 4/2007 sayılı görüşünden özetle aşağıdaki açıklamalar kaleme alınmıştır.

“Kimliği belirli veya belirlenebilir”

Bir kişinin “kimliği belirli” kabul edilebilmesi, onun bir topluluk içerisindeyken bu topluluğun diğer üyelerinden ayırt edilebilmesini gerektirir. Bu doğrultuda “kimliği belirlenebilir” ifadesi de kişinin kimliği henüz belirlenmiş olmasa da kimliğinin belirlenmesinin mümkün olması anlamına gelecektir. Anlaşılacağı üzere bu unsurun yerine getirilmesi açısından alt eşik, “kimliği belirlenebilir” olmak durumudur.

 

Alanında
Uzman Bir Ekip

Alanında uzman olan ekibimiz sizin sorunlarınız karşısında hizmet vermek için beklemektedir.

Profesyonel
Rapor ve Çözümler

Ekibimiz sizin sorunlarınızı dinleyip sizler için raporlar ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

Hizmetten Yararlanmak İçin Başvurun !

Size Yardımcı Olalım

Bizimle irtibata geçin! Danışmanlarımız kısa sürede dönüş yapsınlar…

0 850 302 20 21
iris@irispatent.com