Hizmetlerimiz

Servis & Hizmetler

Bir işletmenin ürün veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden…

İncelemeli Patent’in koruma süresi; başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan 20 yıl ‘dır.İncelemesiz Patent’in koruma…

Tüm ülkelerin hedefi sanayide ve ekonomide gelişmiş olmak ve bu gelişmişliği, değişen koşullar karşısında koruyarak daha ileri götürmektir.

Tescili yapılan tasarım sahiplerine Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi verilir. Bu tescil sayesinde 554 sayılı KHK ile tasarımlar korunur.

Coğrafi işaret; Belirgin bir özelliği, unvanı yada başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge yada ulus ile…

“Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla İnternette Fikri Hak İhlalleri” seminerinde, patent ve alan adı uyuşmazlıklarına kurgu davalar yoluyla…

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı…

Telif hakları çoğu zaman patent hakları ile karıştırılmaktadır. Ancak telif hakkında koruması yapılan ürün fikir ve sanat eserlerini koruma…

Bitki ıslahı genel tanımıyla bitkilerin biyolojik ve genetik açıdan disipline edilmesi ve mevcut genetik farklılıklardan yararlanarak…

Bitki ıslahı genel tanımıyla bitkilerin biyolojik ve genetik açıdan disipline edilmesi ve mevcut genetik farklılıklardan yararlanarak…